Statistik m Chosen Angels kullar samt Nya HD ED Index LÄNK

Addemans X-tra Stamtik samt Kullsyskon

Fader: S18357/2003 Pacco Aus Der Wildnis
Moder: S55689/97 Addemans Faxa

Kön
Rasspecifikt
Notering
Avkommor *
Observandum
HD-index
HD
ED-index
ED
Patella
Ögon
Titlar
Bruksprov Nat
Lydnadsprov Nat.
Korning
Utställning Nat
Utställning Int
Mentalbeskr.hund
Födda: 2004-01-24
Kennel: ADDEMANS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED: - HD: -
X-Cel
S17730/2004
X-Port
S17731/2004
X-It
S17732/2004
X-Tra
S17733/2004
H H T T
LS LS LS LS
36
102 103 104 110
A A A A
110 110 110 107
ua ua ua ua
ja
ja
ja
ja
ja ja
ja
ja ja
ja ja ja

A kullen 

Hellastar Kassandros The King X LP1 Korad Addemans X-tra

Rasspecifikt
Notering
Avkommor *
Observandum
HD-index
HD
ED-index
ED
Patella
Ögon
Titlar
Bruksprov Nat
Lydnadsprov Nat.
Korning
Utställning Nat
Utställning Int
Mentalbeskr.hund
Utställning Nat1
Utställning Int1
Fader: BEK58846 Hellastar Kassandros The King
Födda: 2008-02-06 Kennel: CHOSEN ANGELS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED: - HD: -
Alastor
S21586/2008
Azazeal
S21587/2008
Asidor
S21588/2008
Amzoz
S21589/2008
Athys
S21590/2008
Azton
S21591/2008
Azita
S21592/2008
Adromeda
S21593/2008
Arwen
S21594/2008
Amina
S21595/2008
Azuria
S21596/2008
H H H H H H T T T T T
LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS
94 107 107 108 106 107 107 107
C A A A A A B (Finland) A A
90 104 104 105 103 103 103 103
2 ua ua ua ua ua ua (Finland) ua ua
ja ja ja ja ja
ja
ja
ja
ja ja
ja ja ja
ja ja
ja ja ja ja ja ja ja
ja ja
ja ja

Madonna Kullen

Peikonpojan Jymy-Potti X LP1 Korad Addemans X-tra

Fader:   S55480/2004   Peikonpojan Jymy-Potti  
Moder:   S17733/2004   Addemans X-Tra

Födda:  2010-03-03
Kennel:  CHOSEN ANGELS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED:  -   HD:  -
Papa Don't Preach
SE20358/2010
Lucky Star
SE20359/2010
Who's That Girl
SE20360/2010
Material Girl
SE20361/2010
True Blue
SE20362/2010
Like A Prayer
SE20363/2010
Burning Up
SE20364/2010
Keep It Together
SE20366/2010
Express Yourself
SE20367/2010
Causing A Commotion
SE20368/2010
 
T T T T T T H H H H
LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS
 
10
108 108 109 108 108 108 109 91 108
A A A A A A A D A
108 107 108 107 107 107 108 108 108
ua ua ua ua ua ua ua ua ua
ja ja ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja ja
ja ja ja ja ja ja ja
ja
ja ja ja ja ja ja
ja ja

 

Super Kullen

Korad  Rott-Trap's Taranttino X LP1 Korad Addemans X-tra

Rasspecifikt
Notering
Avkommor *
Observandum
HD-index
HD
ED-index
ED
Mentalbeskrivning hund
Ögon
Utställning Nat
Utställning Int 
Fader: S18271/2007 Rott-Trap's Taranttino
Födda: 2011-02-25 Kennel: CHOSEN ANGELS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED: - HD: -
Super X-Tra
SE21671/2011
Super Nova
SE21672/2011
Super Stunning
SE21673/2011
Super Outstanding
SE21674/2011
Super Survivor
SE21675/2011
Super Superior
SE21676/2011
T T T T H H
LS LS LS LS LS LS
(röntgad finland)
113 113 113 114 113
A A A A A A
107 106 106 108 98
UA UA UA UA UA 1
   
JA JA JA JA JA JA
JA
JA

 

Guda kullen

Korad Rott-Trap's Taranttino X Chosen Angels Azita

Kön 
 Rasspecifikt 
 Notering 
 Avkommor * 
 Observandum 
 HD-index 
 HD 
 ED-index 
 ED 
 Patella 
 Ögon 
 Utställning Nat 
Fader:  S18271/2007  Rott-Trap's Taranttino
Födda:  2012-05-19   Kennel:  CHOSEN ANGELS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED:  102   HD:  108
Zeus
SE38862/2012
Zephyrus
SE38863/2012
 
H H
LS LS
113
A A
106
ua ua
ja

 

B kullen

 Korad Roki Crni Lotos X Yassa Crni Lotos

Rasspecifikt
Notering
Avkommor *
Observandum
HD-index
HD
ED-index
ED
Patella
Ögon
Bruksprov Nat
Lydnadsprov Nat.
Lydnadsprov Int.
Utställning Nat
Mentalbeskr.hund
Fader: JR85861RW Roki Crni Lotos
Födda: 2008-11-26 Kennel: CHOSEN ANGELS
Preliminärt kullindex vid parning:
ED: - HD: -
Bechira
S69225/2008
Breez
S69226/2008
Bronja
S69227/2008
Beyla
S69228/2008
Bonita
S69229/2008
Bahira
S69230/2008
T T T T T T
LS LS LS LS LS LS
ja
103 95 103 103
A B A A
97 97 97 98
ua ua ua ua
ja
ja
ja
ja
ja
ja ja