Rasstandard             

 Rottweiler- från boskapsdrivare till modern brukshund                                            

 

Sunt förnuft och avledning.
Myten om rottweilern som en vresig, från födseln ilsken och stödig hundras lever kvar i allt för stor utsträckning. Valpköpare måste ständigt tas ur villfarelsen valpen redan från det att den kommer hem måste ”sättas på plats” och ”fås att förstå vem som bestämmer”. Detta inpräntas vanligtvis genom att ägaren tar ett rejält tag om valpens nacke och trycker ner den i marken. Det detta leder till är dock att få valpen att skapar en modell om umgänge som kamp och med tiden kommer hunden att utveckla sin aggressivitet för att klara sig mentalt. Detta äe ingen bra grund för kamratskap! Våld och fysiska tillgrepp hör inte hemma i en rottweilervalps uppfostran! ”En rottweiler ska uppfostras som ett barn, med sunt förnuft och avledning”. Det viktiga är att man är konsekvent, ett nej är alltid ett nej! Tänk dock efter före innan du säger nej, är detta värt att bråka om?!?!?
 
Ansvar för ägare och uppfödare.
Tyvärr attraherar rottweilern många människor som är direkt olämpliga som hundägare! Rottweilern ser häftig ut, den är stor och stark och för ett svagt ego kan dessa egenskaper te sig väldigt lockande. En människa som själv upplever världen som skrämmande och en rottweiler som uppfostras att skydda ägaren mot alla mer eller mindre skenbara och overkliga hot får ett förbund som kommer att sluta i katastrof! 
Rottweilerns egenskaper som vakthund bör bara utnyttjas i begränsad omfattning i hemmets hägn, tex för att tala om när något främmande närmar sig bostaden. Att tillbringa nätterna ensam i en tom affärslokal eller fabriksbyggnad är inget liv för en hund! För övrigt borde hunden knappast kunna konkurrera med modern larmutrustning. Det går aldrig att komma ifrån att det är ett stort ansvar att äga en rottweiler. Misslyckas man i uppfostringshänseendet och får en hund som har ett skevt förhållande till omvärlden, går det aldrig att överse med när det gäller en hund av rottweilerna dimensioner.
Den rottweiler som lärt sig att livet framför allt består av motsättningar, kamp och prygel har i regel skaffat sig ett intresse som medför att när saken drivs till sin spets så återstår endast avlivning. Å andra sidan, en rätt uppfostrad och harmonisk rottweiler är en hund som ingen kan möta utan att fyllas av beundran.
Inte heller kan man bortse från det ansvar som åligger uppfödarna av rasen. Han eller hon kan knappast räkna med att en valpkull är ur världen av den enkla anledningen att alla valpar fått nytt hem när de är 8 veckor. Den verkligt seriösa uppfödaren bör vara en kunskapsbank som osäkra valpköpare kan fråga när det uppstår problem. Därför bör man komma ihåg detta: Blir man som valpköpare avrådd av en uppfödare att skaffa rottweiler bör mna ta det på allvar och se sig om efter en ny ras! Står man och väljer mellan golden retriver och rottweiler han man inte klrt för sig viken hund man vill ha utan bör göra sin läxa bättre! En rottweiler är i de allra flesta fall inget lämpligt förstagångsval, om man inte har tänkt igenom vad man ska ha sin rottweiler till.
 
Boskapsdrivande dogg.
För att förstå rottweilerns väsen och psyke kan man vända sig till historieboken. Rasen antas härstamma från de stora doggarna rommarna fann och tog som krigsbyte i Grekland, strax efter vår tideräknings början. Dit hade hundarna kommit flera hundra år tidigare i samband med invasionen av molossarfolket österifrån. Rottweilerna anfader uppträdde som kamphundar på arenor med de kom också i bruk som strids- och jakthundar. Snart blev de även boskapshundar. 
På sin väg norrut lämnade romarna överflödiga hundar efter sig och i dag finns flera schweiziska raser, såsom sennenhundarna, som bär drag av typisk doggmodell. Dessa har ju en del gemensamt med dagens rottweiler i alla fall till utseendet. När sedan kriget tog slut lämnade krigsherrarna sina hundar efter sig och i staden Rottweil kom dessa hundar väl till pass. Rottweil blev en metropol för handel av olika slag och hundarna användes för att vakta boskap och pengar. Säkraste stället för reskassan var i hundens halsband något som var vida använt. Hundarnas huvuduppgifter blev i längden svåra att förena, då ibland motsatser kunde krävas, detta ledde till en uppdelning i två typer.
Dels profilerade sig en stor, tung och förhållandevis skarp hund som var i det närmaste oanvändbar inom djurskötseln. Dels en mindre och lättare hund som i huvudsak tjänade som boskapsdrivare. Järnvägstransporten kom under 1800-talets senare hälft att alltmer ersätta boskapsdrivandet och till sist förbjöds denna typ av boskapsdrivning. För båda typerna av rottweiler hade marken underminerats och rasen var nära att utrotas, 1905 fanns endast en tik kvar i staden Rottweil.
 
Polishund.
Det blev det framväxande behovet av polishundar som kom att säkra rottweilerns framtid. Några år efter det att arbetet med ett organiserat polisarbete inleddes (1901) godkändes rottweilern som polishund. Vid samma tid gjordes försök av rasintresserade att enas om mål för rasen men det var svårt. Tre klubbar bildades och inte förens 1924slöt de tre sig samman i ”Allgemeiner deutscher Rottweilerklub”. Rasen ansågs i sitt hemland som förhållandevis skarp men detta får nog till stor del kallas dressyr. Tyskarna har länge haft en förkärlek att fostra en skarp rottweiler något som på senare år förändrats. Nödvändigheten att avla fram en hud som fungerar i ett modernt samhälle har blivit alltmer uppenbart.  
Efter en tragisk händelse i England har rottweilern blivit ett massmedialt monster med allmänhetens ögon ständigt på sig. Rasen har inte råd med mer dåligt rykte, oavsett graden av verklighetsanknytning. Som rottweilerägare får man räkna med att emellanåt ha människors fördomar och förutfattade meningar emot sin hund. Dem ändrar men bäst på genom att bevisa motsatsen!
 

Tacksam att aktivera.

Rottweilern är i högsta grad en brukshund, även om den inte har några krav att tävla i elitklass, behöver den aktiveras. En understimulerad, uttråkad hund tvingas göra av med energin på egna uppfinningar och då blir man varse om deras uppfinningsrikedom…….. All tid man lägger ner på sin rottweiler har man igen mångfalt! 
Organiserade verksamheter som kurser i olika hundklubbar (Brukshundklubbar), är i stort sett alltid bra. Det finns ofta olika typer av kurser allt från valpkurser till tävlingskurser. Valpkurser grundlägger många goda vanor och är ett utmärkt sätt att få sin valp att uppleva olika saker och träffa andra hundar. Det finns dock många aktiviteter inom familjen s vardag som en vuxen rottweiler uppskattar, tex dra pulka, skrinda, bära klövjeväskor, bada…… Kom bara ihåg att hunden måste tränas i det den ska göras innan allvaret kommer.
Precis som alla storvuxna raser ska en rottweiler inte utsättas för påfrestningar under uppväxten. En valp mår allra bäst av att röra sig i sitt eget tempo, långa krävande promenader, cykel- och joggingturer är bannlysta. Som vuxen ska rottweilern vara i god kondition och då kan cykeln vara ett hjälpmedel, kom bara ihåg att bygga upp konditionen successivt. Variation är alltid bra, cykla, gå, klättra, simma…….
 

Tillsammans med barn och hundar.

Rottweilern fungerar i stort sett alltid bra med barn, men hunden får aldrig bli barnens leksak. Ömsesidig respekt är lösenordet och föräldrarna måste se till att det efterlevs. En liten valp måste kunna gå undan och vila sig, helst på en plats som är bara är deras. Barnen lär man sen att när valpen lägger sig där så ska den få vara i fred! Umgänget med barn kan vara en källa till naturlig aktivering, tex leta saker, plocka upp. 
Knepigare kan rottweilerns umgänge med andra hundar vara. Här kommer dess naturliga dominans fram, och speciellt hanhundarna vet och vill ofta visa att de är störst bäst och vackrast. För det inte sagt att man inte kan ha flera rottweiler hanar i samma hem men man måste tänka på att det ska skilja ganska mycket i ålder mellan dessa. En rottweiler hane som har provet på att slåss några gånger tackar i regel inte nej till fysiska kraftmätningar, vilka kan få tråkiga konsekvenser.
Å andra sidan har inte en riktigt stabil hund, sällan behov av att trycka till andra minde hundar och man bör som ägare ha sådan lydnad på hunden att man kan bryta spända lägen innan det blir handgripligheter. Detta är ett ansvar men har mot omgivningen och deras hundar.
 
Lättskött och matglad.
Den vardagliga skötseln av en rottweiler är enkel. Pälsen kräver inga extravaganser men den fälls ett par gånger om året. Inför utställning räcker det med bad, kloklippning och en kontroll av tänderna. Den ställer inte heller några krav vad det gäller utfodring, en mycket god aptit är karakteristiskt för rasen. Till detta hör nästan alltid en väl fungerande mage och ett pålitligt matspjälkningssystem. En rottweiler har lätt att lägga på hullet och svårt att känna sig mätt, kom ihåg detta så att du inte göder din hund i onödan. Runt 10 år anses vara en ganska normal levnadslängd även om de kan bli 13-14 år om de är i bra form och friska.
 
Rottweiler- brukshund.
Rottweilern är kraftigt byggd med en kroppslängd som något överstiger mankhöjden. Ryggen är stark och rak, bröstet brett och djupt. Extremiteterna kraftiga och välvinklade. Huvudet är av medellängd, den har brett mellan ögonen och ett välmarkerat stop. Bettet ska alltid vara saxbett. Pälsen är tämligen kort och tät, färgen alltid svart med roströda tecken, sk black and tan.
Rörelserna ska vara lediga och energiska. Det bestående intrycket är det av en kraftfull och stram hund helt utan tendenser att se luftig ut. Rottweilerns inre egenskaper är samtliga förknippade med en bra brukshund: mod, nervfast, vaksamhet, naturlig skärpa, följsamhet och arbetsvillighet. Den uppskattar att med husse och matte hitta på nya saker, samtidigt som den gärna kryper upp i soffan och sängen. Den ska ha så mycket vilja och målmedvetenhet att den inte låter sig nedslås av svårframkomlig terräng under arbete.
Rottweilern är an allroundhund som anpassar sig efter sin ägares önskemål och intresse. Inom grenarna spår och sök har rottweilern lyckats bra, liksom i mästerskap för bevakningshundar. Inom rapport räcker inte snabbheten till och den anses för tung för att riktigt klara av skydds på elitnivå.
 
Rottweilern kommer till Sverige.
Redan 1914 finns den först stambokförda rottweilern i Sverige. Hon hette Syda v Karlstor, tysk importerad och hon kom att bli stammoder i brandkapten Gyllenhammars kennel Gyllis. Samtida pionjär var också överkonstapel Sven Arvid Johansson, kennel Åsö, som startade sin uppfödning med ännu en tyskimporterad tik Senta v Taunus. Senta var en fullt utbildad polishund när hon kom till Sverige.  
Rottweilern hade från början kuperade svansar men kuperingsförbudet (som kom 1/1-1989) påverkade inte rasen numerärt. Rasen är idag en av de populärare och 2004 nyregistrerades 1600 valpar. Det svåra är inte att finna nya hem åt valparna utan att hitta lämpliga hem…….. Det är inte helt ovanligt att hanhundar i ettårs åldern får omplaceras för att ägaren inte klarar av dom.
Rasklubben, Afr, bildades 1968 och är mycket aktiv. De ordnar bla utställningar, korningar och MH. Klubben har en hemsida med adressen:  www.rottweilerklubben.se .
Rottweilern omfattas av kennelklubbens bekämpningsprogram mot höftledsfel och armbågsfel. Rasen är dessutom ett högt deltagande i MH-test, på dessa försöker man kartlägga de mentala egenskaperna hos hunden.

Mentalbeskrivning hund, MH
Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa, genom lek och därefter hantering utförd av testledaren. Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sick-sack mönster. Här ser man på hur snabbt hunden startar och fullföljer och vad den gör när den kommer fram till trasan.I momentet aktivitetsnivå  beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något.
I avståndsleken ges hunden tillfälle att engagera sig i lek med figurant på avstånd från hundägaren. Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen.Ljudkänslighet beskrivs, liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor utklädda till spöken. Beskrivningen avslutas med lek och skottprov.

Korning
Korning har i sin nuvarande utformning skett sedan 1981. Sedan mitten av 1960-talet har mentaltester utförts vid Statens Hundskola samt inom försvaret, det ursprungliga syftet var att föda upp så passande hundar som möjligt inom försvar och övriga tjänste-områden.
I dag arrangeras korning av alla SBK-anslutna rasklubbar samt på lokala brukshundklubbar, det arrangeras korningar över hela landet och vid ett flertal tillfällen under året. Korning består av två olika delar, en mentaldel och en detaljerad exteriörbeskrivning av hunden. Här föredrar vi att tänka på korning enbart som en mentaltest då detta är den viktigaste biten. Hunden ska vara mellan 22 och 48 månader för att få delta och kan testas om efter sex månader (men får ej vara äldre än 48 månader) om den inte klarar mentaltesten första gången.
Testen tar ungefär 45-50 minuter för varje hund, lite beroende på hur de olika hundarna reagerar. Testen bedöms av två auktoriserade domare. De får till sin hjälp en auktoriserad testledare, testledaren ansvarar för utförande av testet samt hjälper hundföraren och hunden igenom testet. Figuranterna som deltar är också utbildade och har en mycket viktig funktion då det är de som agerar i de olika testsituationerna.
Syftet med testet är att betygsätta tio olika egenskaper som har visat sig vara viktiga för en arbetande hund.
Var och en av dessa egenskaper ges ett koefficienttal, där en högre koefficient innebär en mer viktig egenskap, för att peka ut vikten av de olika egenskaper i relation till andra: Tillgänglighet (15), Kamplust jakt (8), Kamplust social (6), Temperament (10), Skärpa (5), Försvarslust (5), Nervkonstitution (35), Hårdhet (8) och Dådkraft (8). Skottprovet har inte getts någon koefficient då en arbetande hund måste vara skottfast.
I verkligheten genomförs testen med 12 olika delmoment som är uppbyggda i en specifik sekvens. De olika momenten kan delas in i fyra grupper: Moment 1-5 Test av inte stressande funktioner utan aggressiva inslag, Moment 6-8 Överraskning och konfliktsituationer, Moment 9-11 Situationer med aggressiva inslag, Moment 12 Situation med skottlossning.   

Röntgen
Rottweilern ingår i SKK’s bekämpningsprogram mot höftledsdysplasi (Hd) och armbågsdysplasi (Ad). Detta innebär att hundar endast kan registreras efter föräldrar som har Hd A eller B och får endast ha lindriga pålagringar på armbågarna.
Hundarna röntgas vanligtvis mellan 12-18 månaders ålder, man beställer själv tid och kostnaden är ca 1200 kr. Hunden sederas (lugnas) och sedan tas röntgen bilder på höftleden och armbågarna. Röntgenbilderna skickas sedan till SKK för avläsning och ca 1 vecka efter röntgen har man resultatet.
Varför ska man röntga sin hund? Jag tycker att det finns flera anledningar:
1. Det är viktigt att veta hur Hd/Ad ser ut på sin hund så att man kan anpassa det man gör med hunden efter det.
2. Det är viktigt för rasen att man håller koll på Hd/Ad, en stor tung hund med dessa problem överrepresenterade är inte bra,
3. Det är bra för uppfödaren att veta hur resultaten ser ut så att man kan ta en hund ur avel osv om inte allt ser bra ut!
 

Bruksprov

Rottweilern är en brukshund, vad innebär det? Jo, att den behöver aktiveras för att må bra. Att hålla på med bruksarbete är ett sätt. Det finns tre tävlingsgrenar inom bruksprov, det är spår, sök eller rapport. Givetvis behöver man inte tävla för att aktivera sin hund, det räcker med att man tränar.  
Alla tre grenar finns i klasserna appell-, lägre-, högre- och elitklass och det är samma lydnadsprogram i alla grenar. Det vill säga appellydnaden är lika oavsett om du tävlar spår, sök eller rapport. Det som skiljer sig åt är specialen, dvs bruksarbetet. För att få tävla lägre klass måste man har blivit uppflyttad från appellklass osv. Tävlar man sedan elitklass kan man plocka cert och med hjälp av dessa kan hunden bli brukschampion. Det finns två sätt för en hund att bli brukschampion, antingen kan man ta tre cert på bruksprov eller så tar man två cert på bruksprov och ett cert på utställning. Hunden måste dock alltid ha fått minst 2:a pris på officiell utställning efter 15 månader för att kunna bli brukschampion.
 
Lydnadstävling
Består enbart av lydnadsmoment som blir svårare och svårare för varje klass, och det finns fyra klasser. Lydnadsklass I, II, III och Elit.
För att få tävla lydnadsklass II måste man ha fått ett 1:a pris i lydnadsklass I osv. Att få ett 1:a pris innebär att man får ett visst antal poäng. Man kan dessutom få titeln LP I. LP II, LPIII pch LP Elit/SLCH, om man tar tre 1:a pris i varje klass. För att bli SLCH (Svenskt Lydnads CHampion) måste hunden ha fått minst 2:a pris på officiell utställning efter 15 månader.

Utställning
Arrangeras av SKK, SBK eller av specialklubbarna, i rottweilerns fall heter specialklubben Afr. Utställningar arrangerade av specialklubben kallas för rasspecialer. För at få ställa ut sin hund måste man vara medlem i respektive organisation. SKK arrangerar både nationella och internationella utställningar.
Man kan ställa ut sin hund från det att den är 4 månader, då börjar men i valpklass. Valpklass finns i två indelningar, 4-6 månader och 6-9 månader. Dessa bedömningar är inofficiella, dvs resultatet registreras ingenstans, men är mycket bra träning för valpen.
Sedan är det: 
Juniorklass, 9-15 månader
Unghundklass, 15-24 månader
Öppenklass, 15 månader-
Bruksklass, 15 månader-
Championklass, endast för utställningschampions.
Veteranklass, från 7 år-
Domaren tittar på hur hunden ser ut i förhållande till rasstandarden, räknar tänder, kollar att testiklarna finns och tittar på hundens rörelser. Det är bra om man har tränat lite innan så att hunden kan gå/springa i koppel och tillåter andra att ta på den och titta den i munnen.

Passar en rottweiler dig?  

Det är en härlig känsla när man sitter där med familjen och diskuterar olika raser och planerar sitt valpköp. Men det är mycket man ska tänka på redan när det gäller rasvalet, när man ska välja ut den rätta valpen, när valpen kommer hem osv. Ska man gå valpkurs eller inte, hur långa promenader ska man gå, kunna ta matskålen mm. Dessa frågor och lite till ska jag försöka besvara här på denna sidan. Fattas det någon information är jag tacksam om du vill maila det till mig...

Funderar ni på att skaffa hund?
Att köpa hund är inte det enklaste beslutet. Och alla i familjen måste vara överens. Hunden lever ca 10-12 år eller mer beroende på vilken ras man väljer. Först måste familjen bestämma sig för om man ska skaffa en liten valp eller om man ska köpa en vuxen hund. Båda har sina för och nackdelar. När man skaffar en liten valp har man möjligheten att kunna forma den till den individ man önskar helt från början. En äldre hund är oftast redan formad och det är ofta mer jobb att förändra än att lära in nytt från början. Den äldre hunden är dock redan rumsren, får gå långa promenader mm men den har också redan ett helt paket med både dåliga och bra egenskaper med sig. Ja, man måste sätta sig ner och väga för och nackdelar mot varandra för både valp och vuxen hund (omplaceringshund).
Man ska också fundera på om man verkligen har tid för en hund. En hund ska inte stå ensam i 8 timmar / dag utan max 5 timmar enl. rekommendationerna. Hunden ska också kunna få minst 2 timmar aktivering/dag. Man måste dessutom ge sig ut om det regnar, snöar, blåser eller vilket väder det än är ;-) Man ska ha i huvudet att en hund är en individ som älskar att arbeta.

Att välja rätt ras
När man bestämt sig för valp eller vuxen hund är det dags att tänka på rasvalet. Det finns många raser att välja på ca 250 raser i Sverige. Även här ska man sätta sig ner och tänka igenom följande:

· Ska jag ha en stor eller liten hund?
· Hane eller tik?
· Man ska tänka vad är rasen framavlad till?
· Hur mycket motion kräver min hund?
· Vad vill jag ha min hund till? Detta val är mycket viktigt!
· Hur mycket tid kan jag lägga ner på min hund?
· Lång eller korthårig, fälla eller inte fälla (alla hundar fäller lite hår men mer eller mindre)?
· Rasernas egenskaper
· Familjens familjesituation
· Uppfödare
· Är du intresserad utav en blandras? Läs noga igenom vilka raser som den innehar och läs på om ALLA raserna mycket noggrant.

Rottweilern är en vakthund med stor integritet som ofta är självständig, dominant, egensinnig och envis. Hos Rottweilern finns ganska mycket valpaggressivitet. Dom kan säga ifrån kraftigt redan som 8 veckors valpar. Därför gäller det att kunna lirka, lura och avleda. Det är en brukshund som behöver aktiveras för att må bra. En understimulerad Rottweiler som börjar hitta på egna uppfinningar är inte rolig att ha hemma. Då vet man aldrig vad som händer. Som Rottweiler ägare gäller det att vara kreativ och uppfinningsrik.

Orkar jag med att uppfostra och hantera en Rottweiler?
Att uppfostra en Rottweiler är inte alltid en dans på rosor. Det är troligen därför många blir allergiska mot sin hund (speciellt hanhundar) när den är mellan 1½ - 2½ år, ibland även tidigare. När testosteronet sprutar ur öronen vid varje hundmöte är det inte vare sig roligt eller enkelt att vara hundägare. Om man inte redan före könsmognaden har blivit hundens naturliga ledare, (skapat en bra kontakt) då har man helt klart skaffat sig problem. Problemen finns där även annars, men är då i regel lättare att hantera.

Barn och hund?
Alla Rottweiler jag har träffat har varit tokiga i barn. Det tycker jag är positivt, men kan vara kämpigt när den väger 50 kg och knappt går att hålla. Alla barn tycker kanske inte att det är lika trevligt med så stora hundar.

Välja uppfödare?
Ta kontakt med AfR (Svenska Rottweilerklubben) Här kan du få information om rasen och uppfödare. Dom har även sin egen valphänvisning. På SKK (Svenska Kennelklubben) kan du få information om uppfödare men också ledstatistik på föräldradjuren och eller syskon. På SKK finns nu även en sida där du själv kan kontrollera föräldradjur, syskon, leder mm. SKK-hunddata.

Lägg ner mycket energi på att välja ”rätt” uppfödare. Det är viktigt att ni får en bra kontakt med varandra. Du kommer troligtvis att ringa och be om hjälp under din valps uppväxt. Det finns inga dumma frågor, det är bättre att fråga än att få problem i slutändan.

Lyssna och bry dig om vad uppfödaren säger. Om du har tänkt dig en hane och uppfödaren i stället tycker att du bör ta en tik. En del kanske till och med får rådet att skaffa en annan ras. Det sägs inte av elakhet, utan för att Rottweilern inte är någon nybörjarhund och helt enkelt inte passar för alla.

En bra uppfödare brukar välja en valp som passar just dig/er. Personligen tycker jag att det är viktigt att få träffa tiken. Det är trots allt hon som har fostrat valparna i 8 veckor. Har man även möjligheter att träffa hanen är det positivt. Att se hur föräldradjuren är ger en liten ledtråd till hur min valp kan bli som vuxen. Men för att få en lydig och trevlig hund gäller det att lägga ner åtskilligt med tid på att träna lydnad, ledarskapsövningar och andra aktiviteter.

Att vara beredd på attityden från folk man möter när man kommer med en Rottweiler är inte heller fel. Det spelar ingen roll vad man säger själv, dom tycker att man har en mördarhund, kamphund osv. Nästan alltid måste man bevisa att hunden är trevlig.

Innan valpen kommer hem
När du ska välja ut valpen brukar man kunna få bra hjälp utav uppfödaren. Denna kan ofta se vilken valp som passar till vilka personer. Enligt Svenska Kennelklubbens regler får en valp inte lämna mamma och syskon före 8 veckors ålder. Se också till så att valpen blivit tillräckligt socialiserad med människor och blivit van vid så många ljud som möjligt! Detta är viktigt för hundens hela liv. Fråga gärna uppfödaren hur denna har socialiserat valpen. Köp inte en valp som är uppfödd ute i en lada o dyl eftersom dem med all säkerhet inte fått tillräcklig socialisering med människor. Att socialisera 5 stycken 4-veckorsvalpar är ett halvtidsarbete! Innan du får hem valpen ska den vara avmaskad, vaccinerad och chipmärkt/tatuerad och ev. registerad i Skk. Se också till att få de rätta avtalen med dig hem.
Om ni är fler i familjen är det viktigt att alla i familjen kommer överens om hur valpen ska fostras. Ska den få ligga i sängen, eller i soffan. Vilka ord ska vi använda som valpen kommer att förstå. Det är viktigt att alla är överens om det och använder samma ord. Vilket underlättar för valpen att lära sig ordens betydelse. En valp som vet vad den får göra och inte göra blir en trygg, lycklig hund.

Vad ska inhandlas innan valpen kommer:
Koppel + halsband
Mat och vattenskål
Enkla hållbara leksaker som inte skadar valpen eller går sönder. Valpar äter på allt och sväljer också t.ex. strumpor, bitar av gummi, nappar etc. Och då blir det förstoppning och veterinärbesök.
En förbandslåda är bra att ha:
Sårrengörning(alkoholfri)
Trubbig sax
Bomull och blodstillande vadd
Gasbinda och lindor
Kraftig tejp
Bomullstops

När valpen kommer hem
Så har det äntligen blivit dags att hämta hem valpen. Nu börjar ett helt nytt liv för din familj. Nu är det bra om hela familjen är hemma under valpens första dagar. Så valpen får lära känna hela sin nya familj. Hur nyfikna vänner och bekanta är på den nya valpen så vänta en vecka med besökare. Valpen måste få chansen att landa i sitt nya hem. Det är som att ha fått ett litet barn i familjen, det är faktiskt ingen större skillnad mer än att den här "nyföddhetsperioden" går snabbare över ;-) Det är dags för nattvak där man måste ut och kissa/bajsa valpen, ev gnyende halva natten mm. Men det brukar bara vara en vecka och sedan har valpen vant sig vid sin nya familj och flock. Nu är det en hel del att tänka på för att du ska kunna forma hunden till den individ du önskar. Du bör heller inte släpa runt valpen på massa äventyr innan den blir hemmastadd. Valpen är nu helt ensam i sin nya värld och undrar vart hans gamla familj tog vägen. En del valpar klarar det galant medan en del kan känna sig osäkra i början. En valp på 8 veckor bör äta 3-4 ggr /dag. När valpen har blivit 4 mån. kan man gå över till 3 ggr/dag. Vid ca 10 mån. kan man gå över till 2 mål/dag som den ska äta livet ut. Eftersom en hund äter fortare än vi människor har den svårt att tillgodogöra sig all näring i maten. Därför är 2 mål/dag att rekommendera. Tänk också på att teckna en försäkring för valpen så fort som möjligt. Att besöka veterinären kan kosta många tusenlappar.

Mental stimulans
Mental stimulans är mycket viktigt. Det behöver inte vara så komplicerat. Man kan gömma godis hemma som hunden får leta på. Hälsa på bekanta eller gå på stan är också stimulans. Tänk bara på att valpar har ett större sömnbehov än vuxna hundar. En hund som får arbeta med hjärnan mår bra.

Valpens hälsa
Precis som vi människor kan hundar drabbas av sjukdomar och skador.

Främmande föremål i magen:
Valpar undersöker och smakar på allt som kommer i deras väg, t.ex stenar, nappar, strumpor, trosor, kassettband o.s.v. som kan orsaka stora skador i magsäck och tarm.

Maginfluensa och förgiftning:
Maginfluensa kan valpen få genom smitta men liknande symtom kan uppstå om valpen har tuggat i sig något olämpligt. I garage eller på liknande platser kan det finnas spill av Glykol, som smakar sött och gott. Glykol är oerhört giftigt och kan leda till en mycket smärtsam död. Värktabletter och andra mediciner ska hållas utom räckhåll för valpen. Valpen är blixtsnabb om man tappar på golvet. De flesta hundar tål inte paracetamol som finns i många värktabletter. Ska man ge någon värktablett till hund ska det vara magnecyl eller albyl men var försiktig, fråga din veterinär först.

Trafikskador:
Valpar är snabba och smiter lätt ur bilen. Håll den kopplad vid trafikerade vägar. Den kan bli skrämd för något och ta ett skutt rakt på en bil. -Lämna aldrig hunden i bilen en varm sommardag Varje år dör flertal hundar av värmeslag i bilar. Några minuter i för hög temperatur räcker för att hunden ska bli påverkad. Temperaturen stiger snabbt i en bil även om sidorutan är nedvevad. En hund kan inte svettas ut värme som vi människor. Hunden svettas genom tassar eller måste flåsa ut värmen. Du kan inte vara nog försiktig när det gäller detta. Lämna aldrig hunden i bilen om inte bilen är sval och står i skuggan med sidorutan nervevad. Detta gäller även vuxna hundar. Om olyckan är framme så är det ilfart till veterinär som gäller.

Motion:
Ja, alla hundar ska ha motion men inte valpar. En stor hund bör vara närmare året innan den börjar motioneras och cykelmotion ska den inte få förrän den är 2 år. Detta beror på att valpens skelett inte är riktigt utvecklat och hårt förrän den kommit in i könsmognaden och den är helt könsmogen runt 1 års ålder beroende på hundens storlek.

Hunduppfostran
Valpar är envisa, luriga och har alldeles för kort minne. De kan kissa inne, bita sönder saker, bita på händer, morra vid matskålen. Nu gäller det att vara konsekvent, vad är tillåtet eller inte tillåtet. Vem är ledaren i flocken är det du eller valpen? Kom ihåg nu att en lydig valp är en lycklig valp. Använd gärna ordet nej när valpen gör fel. Glöm inte att berömma när den gör rätt. Då får du en glad hund.

Rumsrenhet:
Ett vanligt problem faktiskt. En hund blir oftast rumsren utav sig själv men det finns lite att tänka på som valpägare. Se till att valpen kommer ut för att göra sina behov varje gång den ätig, sovit och lekt. Sätt den gärna på samma ställe så den känner sig hemma. En valp vill inte kissa/bajsa på nya platser för risken att röja sin identitet. En del individer bryr sig inte om detta men för många valpar är detta viktigt.När du tränar valpen till att bli rumsren så tänk på att du inte ska belöna för att valpen kissar eller bajsar för det är naturliga behov som valpen gör antingen vi belönar eller inte utan du ska belöna för PLATSEN SOM VALPEN VÄLJER ATT UTRÄTTA SINA BEHOV PÅ. Det är en stor skillnad. Men tänk på att inte belöna så livligt att valpen kommer av sig. OM den skulle råka göra inne är det bara att torka upp och bestämma sig för att ha bättre koll på valpen nästa gång. Ett tecken på att valpen är nödig är att den börjar vanka runt oroligt i rummet med näsan i golvet. Det kan ta allt från en vecka till 5-6 månader innan valpen är rumsren så det gäller att ha is i magen.

Förbudsträning:
En valp förstår inte innebörden av ordet "nej" det måste du först lära valpen innan du kan förvänta att den ska förstå innebörden. När valpen gör fel säg då "nej" först så att valpen får en chans att korrigerar sig själv. Gör den inte det ta ifrån valpen det den ev. biter på och byt ut mot en leksak som den får bita på. Om korrigeringen är utfört på rätt sätt så söker valpen ögonkontakt med dej, för att få bekräftelse på att ni inte är osams. Visa valpen att ni är vänner, med en vänskaplig klapp. Om valpen inte tar tillrättavisningen utan fortsätter med det förbjudna. Sätt dej knä ta ett stadigt tag i valpens kinder, titta den strängt i ögonen och prata bestämt med den. Släpp inte taget förrän valpen är lugn och ser undergiven ut. Detta lär ni er tillsammans valpen och du så småningom.

Ta saker från valpen:
Här är det lite olika åsikter om denna punkten. Jag är utav den åsikten att visst ska jag kunna ta saker från valpen/hunden men jag måste göra det på ett sådant sätt som jag skulle vilja att valpen/hunden tog saker från mig, dvs be om lov. Jag rekommenderar att man under hela valptiden byter till sig saker som valpen inte får ha och även som träning. När du ska ta något från din valp så byt till dig saken/benet mm mot något som en godisbit, annan leksak o dyl som valpen accepterar. Se till att valpen tycker att den gjort en bra bytesaffär. Lite senare kan du prova att "ta" benet från valpen, titta på det, prata uppmuntrande med valpen och ge tillbaka. Här lär du valpen tillit till dig. Morrar valpen går du bara därifrån och hämtar något annat du kan byta med osv. Jobba hela tiden med tilliten, det tjänar du på med den vuxna hunden!
Träna också valpen med matskålen. När valpen står och äter kan du gå förbi och bara låtsas lukta på maten ovanför valpen, stoppa ner extra godbitar, röra runt och lägg i något gott osv så får du inga problem med att valpen vaktar matskålen i framtiden. Gör som du önskar att din ägare gjort om du var hund ;-)

Ensamhetsträning:
Glöm inte att träna valpen att vara ensam. Det är inte normalt för en hund att vara ensam, skild från flocken och absolut inte för en liten valp som under hela sitt lilla liv bott tillsammans med mamma och syskonen. När du fått hem din valp rekommenderar jag att du väntar ca en vecka innan du börjar lämna den ensam så ni bygger upp en relation. Du måste börja träna väldigt försiktigt för gör du fel från början får du kanske dras med det under hela hundens liv. Därefter börjar du i lugn och ro med att lämna den ensam när den ligger och vilar i ett rum genom att gå ur rummet och tillbaka. Sen går du ut genom ytterdörren och direkt tillbaka. Var noga med att inte gå tillbaka om valpen piper och gnyr för då får den belöning för det beteendet. Efterhand drygar du ut tiden mellan det att du går ut och kommer tillbaka. Se gärna till att valpen är aktiverad (inga promenader utan mental aktivering) innan du lämnar den ensam. Ett litet tips är att ge valpen ett ihåligt hårt märgben som man t ex smetat in leverpastej i. Då kan valpen sysselsätta sig en liten stund med att slicka ut pastejen och blir sen trött av problemlösningen.När du kommer tillbaka är det viktigt att du inte gör någon större affär utav det. Valpen är lika glad om du varit ute och kastat soporna som när du varit borta i 2 timmar. Gå bara in och prata som vanligt med valpen, ömka inte med den för det har faktiskt inte varit synd om den, eller hur? En 1-årighund kan lämnas 3 timmar utan att ta skada. Tänk på när hunden blir större att aldrig lämna den ensam direkt efter en långpromenad. Stanna hos hunden 20-30 min. innan du lämnar den ensam. En vuxen hund klarar att vara ensam 4-5 timmar men inte längre. Vissa hundar klarar aldrig att vara ensamma, då får man ordna hundvakt.

Miljöträning:
Se till att miljöträna din valp. Det brukar sägas att när valpen är 12 veckor ska den ha gått på 12 olika underlag, varit på 12 olika platser, träffat 12 olika människor och träffat 12 olika hundar. Detta är dock lite svårt eftersom man ska vara lite restruaktion med att ta ut valpen innan den fått sin 2:a vaccination men man kan göra så gott man kan. Tidig, lugn och bra miljöträning ger en mer säker hund!

Koppelträning:
Börja koppelträna valpen så fort som möjligt. Börja med att sätta på halsbandet och låt det sitta på någon dag innan du börjar koppla valpen. Ett halsband kliar förfärligt och det hindrar valpen från att ta sig framåt och det hindrar upptäckarlusten. Låt den alltså först vänja sig vid att ha ett halsband på sig. Koppla sedan valpen under korta sträckor och här kommer något mycket viktigt!!! OM valpen drar iväg mot något så HÄNG ABSOLUT INTE efter. Stanna och stå till och vänta på att kopplet slakar efter innan du går framåt igen. Här lägger du grunden för en hund att inte dra i kopplet! Häng ALDRIG efter valpen eller hunden om den drar i kopplet. Det här gäller alltid och på alla promenader. Här lär du hunden att inte dra i kopplet.

Valpkurs / Hundkurs!
Alla bör gå på valpkurs för valpens/hundens skull. Alla valpar och hundar har rätt till en bra aktivering och aktivering i grupp är superbra och hundarna älskar det. Se till att anmäla dig till valpkurs så fort du fått hem valpen! Här lägger du den första grundstenen för hela din hunds liv! Missa inte valpkursen, snälla... Gå på kurs med hunden åtminstone fram till att den är könsmogen. Både ni och hunden tjänar på det.

Lite andra tips och råd!
· Lek mycket med valpen. Gillar den dragkamp så ha det lite då och då men under kontrollerade former. Är valpen utav lite stressad natur bör du vara lite försiktig med just denna leken samt bollekar. Lek mycket söklekar.
· Sitt mycket på golvet hos valpen/hunden. Här bygger ni upp relationer.
· Peta dagligen på valpen. Titta och klipp klor, pilla i ögon/öron mm. Gör det till mysstund.
· Träna mycket med valpen. Under perioden 8-12 veckor är valpen inne i sin präglingsperiod och då har du möjlighet att bygga upp superbra kontakt. Är det bara en person i familjen som ska träna hunden i framtiden är det också viktigt att just den familjemedlemmen sysslar mycket med hunden under denna perioden.
· Ha valpen lös från början. Går den ifrån dig får du springa och gömma dig. Var också noga med att belöna VARJE gång valpen väljer att ta kontakt med dig. Får den ingen respons när den tar kontakt slutar den snart försöka.

När hunden åldras
När hunden blir gammal blir den gråsprängd runt nosen och stel i sina leder. Och faktum är att fyra av tio hundar i Sverige är över sju år gamla. När hunden börjar visa ålderstecken blir vi påminda om att hundens levnadstid är mycket kortare än vår egen. Att vi dessutom måste fatta beslutet när hunden inte kan leva ett värdigt liv längre är en tung börda att bära.
Åldersförändringar börjar vid olika åldrar beroende på hundens storlek. På stora hundar ser man det tidigare än på småraser. Stora hundar dör oftast tidigare än små hundar. Sen är det naturligtvis från individ till individ också. Precis som på alla levande varelser förändras hunden både fysiskt och psykiskt. Stelhet i lederna, reagerar långsammare och har mindre ork.
Studier av hjärnans visar att hjärncellernas struktur bryts ned med tiden och nervcellerna blir färre med åren. Som en följd av detta transporteras informationen långsammare genom nervsystemet. På en ung hund transporteras information från ögon och öron till hjärnan med en hastighet av 360 km/timma medan hastigheten på en gammal hund kan vara så långsam som 80 km/timma.
När vissa hjärnceller inte fungerar blir hundens närminne sämre och den reagerar långsammare. Även hundens långtidsminne kan försämras och leda till nedsatt lungkapacitet och sämre elasticitet i blodkärlen som kan leda till syrebrist i hjärnan. Genom att öka syretillförseln i hjärnan tros man kunna förbättra funktionen i hjärnan. Följaktligen torde en aktiv hund få ett långsammare förlopp på senila förändringar än en hund som inte aktiveras ordentligt

Allmänna skötselråd
Hundens behov av skötsel beror på ras, har hunden lång, kort eller sträv päls. När du köper din hund bör du få klara instruktioner av din uppfödare hur du sköter pälsen på just din hund.
Kamma eller borsta din hund regelbundet t.ex. en gång i veckan.Om hunden är smutsig bada den. Använd hundschampo och balsam. De flesta hundar kan schamponeras var 14:e dag utan att pälsen tar skada.
Kontrollera hundens päls och hud en gång i veckan avseende sår, ohyra, eksem etc.
Kontrollera hundens tassar för sprickor eller sår.
Klipp hundens klor regelbundet och efter behov. Vissa hundars klor måste klippas varannan eller var 3:dje vecka.
Regelbunden tandvård. Vissa små hundraser får tidigt tandsten redan under det första levnadsåret. Veterinären tar bort tandsten. Vänj din hund tidigt med att titta i munnen. Borsta hundens tänder en gång i veckan.
Kontrollera att hunden inte har rinnande eller inflammerade ögon.
Kontrollera hundens öron så att dessa är rena och fria från vax. Peta aldrig med något vasst. Ta en bomullstuss på ditt finger och gör rent ytterörat. Misstänker du öroninflammation kontakta veterinären.
Kontrollera hundens vikt. Övervikt är farligt och förkortar livet.

Skendräktighet hos tik
Om din tik blir nedstämd eller uppför sig konstigt efter löp så har det säkert en naturlig förklaring. Ca 40% av alla tikar drabbas av "skendräktighet". Under denna period tror tiken att hon ska bli mamma och uppvisar både psykiska och fysiska symtom.
Skendräktighet är ingen sjukdom utan tikens hormonella beredskap för att ge di och vårda valpar. Denna period motsvarar dräktighetstiden ca 63 dygn även om tiken är parad eller inte.
Varför blir tiken skendräktig. För den nutida hunden fyller det ingen funktion utan vållar mest besvär. I vargflocken, därifrån alla hundar stammar, fyller skendräktigheten en mycket viktig funktion. Bland vargar är det bara ledartiken "alfatiken" som får lov att föda valpar. Om det skulle hända alfatiken något så att hon inte kan ta hand om sina valpar. Då ska någon av de skendräktiga tikarna gå in och ge di. På så sätt säkerställs ledartikens anlag och förs vidare till nästa generation

Lycka till med valpköpet!

Texten är från Diamond rotts med tillåtelse