Bär kullen födda 21/5-18

 

Chosen Angels Blueberry BIR VALP

       Chosen Angels Raspberry BIS 2, BIS 4, BIR och BIM VALP

 

Parning har skett 22 23/3-18

 

Parning gjord :
Korad Vargstubacken Arrow HD A ED 0 JLPP hereditärt fri 
X
Chosen Angels Sol Angelica HD A ED 0 JLPP fri MH utställd med Excellent