Parning har skett 22 23/3-18

VALPAR VÄNTAS RUNT 20E MAJ UL gjort 18/4

Parning gjord :
Korad Vargstubacken Arrow HD A ED 0 JLPP hereditärt fri 
X
Chosen Angels Sol Angelica HD A ED 0 JLPP fri MH utställd med Excellent