Chosen Angels Super Outstanding

HD A ED 0

Öga UA

(uppföljning på grund av svullnad i ögat)

Känd Mental Status

Owners Familjen Bergquist-Rosén Skåne

Milena Bergquist

9 Månader VH Juniorklass Nordisk vinnare

Utställd med HP 6-9 Månader

6 Månader