Chosen Angels Sol Angelica planeras att paras höst/vinter 2019 blir hennes sista kull

Hane presenteras efter parning