Chosen Angels Litchi

Vid avels intresse kontaka kenneln

HD A ED 0 JLPP herediärt fri Lemp herediärt fri

181212

Känd Mental Status 1 skott

Exteriörs beskriven Juli 2020

Utställd CK BIR och BIS 1 Junior