Azita Arwen och Amina Mh Juli 09 Södertälje bk

Beskrivare Ingalill Larsson

1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Azita Amina Arwen
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Azita Arwen
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Amina

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.

Azita Amina Arwen

Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.

Azita Amina Arwen

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.

Arwen

Griper direkt med hela munnen.

Azita

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Amina

2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Amina
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Arwen

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

Azita

3a2 Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Azita 2a gr

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Azita Amina Arwen

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.

Arwen 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Arwen 2, Azita 1
Griper direkt, släpper.

Amina 1, Azita 2

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 2

Amina 2

4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Amina, Azita

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Arwen

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Amina, Azita, Arwen

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden.

Amina, Azita, Arwen

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten.
Amina
Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Arwen

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Azita

5d Visar inget intresse.
Amina
Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Azita

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Arwen

5e Visar inget intresse

Amina

Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Azita

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Arwen

6a Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Arwen, Azita, Amina

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden.

Azita, Amina

Visar enstaka hotbeteenden.
Arwen
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Azita Amina

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Arwen

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Arwen, Azita, Amina

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse.

Arwen, Azita, Amina

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Azita Arwen

Flyr högst 5 meter.

Amina

Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Arwen, Amina

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Azita
Går fram till skramlet utan hjälp
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Arwen, Azita, Amina

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse

Arwen, Azita, Amina

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden

Azita

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Arwen, Amina

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

Arwen, Amina

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

Azita

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Arwen, Azita, Amina

8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid

Azita, Amina

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Arwen

Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.

Arwen

Tar själv kontakt med figuranten.

Azita, Amina

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.

Azita,Arwen Amina

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Azita,Arwen Amina
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Arwen

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

Azita Amina

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.