Parning har skett 12 13/10-18

 

Parning gjord :
Korad Vargstubacken Arrow HD A ED 0 JLPP hereditärt fri 
X
Chosen Angels Sol Angelica HD A ED 0 JLPP fri MH utställd med Excellent