Frukt kullen

12/12-18

 

3 hanar 1 tik

 

Parning gjord :
Korad Vargstubacken Arrow HD A ED 0 JLPP hereditärt fri 
X
Chosen Angels Sol Angelica HD A ED 0 JLPP fri MH utställd med Excellent